5-chloro-N-[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxybenzamide 634185-66-3 Synthesis RouteTotal: 1 Synthesis Route