Synthesis Route for 50638-48-7

22802-37-5
4-Bromo-2,3-dime...
74-88-4
iodomethane
~89%
50638-48-7
4-Bromo-2,3-dime...

Reference:

Takeuchi, Makoto; Kurahashi, Takuya; Matsubara, Seijiro Chemistry Letters, 2012 , vol. 41, # 12 p. 1566 - 1568


Recommend Synthesis Route for 50638-48-7 Total: 5 Synthesis Route

 
2944-49-2
~99%
50638-48-7
View Detail
 
2944-49-2
~83%
50638-48-7
89244-40-6
View Detail
 
22802-37-5
77-78-1
50638-48-7
View Detail
 
2944-49-2
70264-73-2
View Detail
 
526-75-0
50638-48-7
View Detail