Synthesis Route for 383-53-9

709-63-7
4'-(Trifluoromet...
~88%
383-53-9
4-(Trifluorometh...

Reference:

Feng, Dong-Zhi; Song, Yan-Li; Jiang, Xiao-Hua; Chen, Li; Long, Ya-Qiu Organic and Biomolecular Chemistry, 2007 , vol. 5, # 16 p. 2690 - 2697


Recommend Synthesis Route for 383-53-9 Total: 3 Synthesis Route

 
313343-88-3
~82%
383-53-9
View Detail
 
709-63-7
~63%
556110-56-6
383-53-9
View Detail
 
709-63-7
107-21-1
658680-40-1
View Detail