Synthesis Route for 383-53-9

313343-88-3
1-(bromoethynyl)...
~82%
383-53-9
4-(Trifluorometh...

Reference:

Chen, Zheng-Wang; Ye, Dong-Nai; Ye, Min; Zhou, Zhong-Gao; Li, Shen-Huan; Liu, Liang-Xian Tetrahedron Letters, 2014 , vol. 55, # 7 p. 1373 - 1375


Recommend Synthesis Route for 383-53-9 Total: 3 Synthesis Route

 
709-63-7
~88%
383-53-9
View Detail
 
709-63-7
~63%
556110-56-6
383-53-9
View Detail
 
709-63-7
107-21-1
658680-40-1
View Detail