Synthesis Route for 383-31-3

371-42-6
4-Fluorothiophen...
68-12-2
N,N-dimethylform...
~89%
383-31-3
4-Fluoro-N,N-dim...

Reference:

Huang, Xin; Wang, Jichao; Ni, Zhangqin; Wang, Sichang; Pan, Yuanjiang Chemical Communications, 2014 , vol. 50, # 35 p. 4582 - 4584


Recommend Synthesis Route for 383-31-3 Total: 2 Synthesis Route

 
349-88-2
124-40-3
~98%
383-31-3
View Detail
 
349-88-2
506-59-2
~50%
383-31-3
View Detail