Synthesis Route for 34658-66-7

110-86-1
pyridine
299456-72-7
o-acetyl 4-bromo...
~68%
34658-66-7
2-(4-Bromophenyl...

Reference:

Huang, Huawen; Ji, Xiaochen; Tang, Xiaodong; Zhang, Min; Li, Xianwei; Jiang, Huanfeng Organic Letters, 2013 , vol. 15, # 24 p. 6254 - 6257


Recommend Synthesis Route for 34658-66-7 Total: 13 Synthesis Route

 
504-29-0
99-73-0
~86%
34658-66-7
View Detail
 
504-29-0
99-90-1
~85%
34658-66-7
View Detail
 
504-29-0
98475-05-9
~79%
34658-66-7
View Detail
 
131947-28-9
~62%
34658-66-7
View Detail
 
504-29-0
766-96-1
~32%
34658-66-7
View Detail