Synthesis Route for 33527-91-2

50-00-0
Formaldehyde
4097-89-6
tris(2-aminoethy...
~97%
33527-91-2
N',N'-bis[2-(dim...

Reference:

Fu, Shao; Liu, Yongdong; Ding, Yong; Du, Xiaoqiang; Song, Fangyuan; Xiang, Rui; Ma, Baochun Chemical Communications, 2014 , vol. 50, # 17 p. 2167 - 2169


Recommend Synthesis Route for 33527-91-2 Total: 4 Synthesis Route

 
50-00-0
14350-52-8
~90%
33527-91-2
View Detail
 
64-18-6
4097-89-6
~30%
33527-91-2
View Detail
 
50-00-0
64-18-6
4097-89-6
~25%
33527-91-2
View Detail
 
555-77-1
124-40-3
33527-91-2
View Detail