Synthesis Route for 33527-91-2

50-00-0
Formaldehyde
14350-52-8
N',N'-bis(2-amin...
~90%
33527-91-2
N',N'-bis[2-(dim...

Reference:

He, Guping; Zhang, Ganwei; Hu, Jiwen; Sun, Jianping; Hu, Shenyu; Li, Yinhui; Liu, Feng; Xiao, Dingshu; Zou, Hailiang; Liu, Guojun Journal of Fluorine Chemistry, 2011 , vol. 132, # 9 p. 562 - 572


Recommend Synthesis Route for 33527-91-2 Total: 4 Synthesis Route

 
50-00-0
4097-89-6
~97%
33527-91-2
View Detail
 
64-18-6
4097-89-6
~30%
33527-91-2
View Detail
 
50-00-0
64-18-6
4097-89-6
~25%
33527-91-2
View Detail
 
555-77-1
124-40-3
33527-91-2
View Detail