Synthesis Route for 332-34-3

464-05-1
Pyridinum triflu...
104-94-9
p-Anisidine
~98%
332-34-3
2,2,2-trifluoro-...

Reference:

Ohtaka, Junpei; Sakamoto, Takeshi; Kikugawa, Yasuo Tetrahedron Letters, 2009 , vol. 50, # 15 p. 1681 - 1683


Recommend Synthesis Route for 332-34-3 Total: 7 Synthesis Route

 
383-63-1
104-94-9
~99%
332-34-3
View Detail
 
104-94-9
407-25-0
~99%
332-34-3
View Detail
 
104-94-9
76-05-1
~95%
332-34-3
View Detail
 
354-38-1
696-62-8
~91%
332-34-3
View Detail
 
104-92-7
354-38-1
~89%
332-34-3
View Detail