Synthesis Route for 332-34-3

383-63-1
Ethyl trifluoroa...
104-94-9
p-Anisidine
~99%
332-34-3
2,2,2-trifluoro-...

Reference:

Morimoto, Hiroyuki; Fujiwara, Risa; Shimizu, Yuhei; Morisaki, Kazuhiro; Ohshima, Takashi Organic Letters, 2014 , vol. 16, # 7 p. 2018 - 2021


Recommend Synthesis Route for 332-34-3 Total: 7 Synthesis Route

 
104-94-9
407-25-0
~99%
332-34-3
View Detail
 
464-05-1
104-94-9
~98%
332-34-3
View Detail
 
104-94-9
76-05-1
~95%
332-34-3
View Detail
 
354-38-1
696-62-8
~91%
332-34-3
View Detail
 
104-92-7
354-38-1
~89%
332-34-3
View Detail