Synthesis Route for 332-34-3

104-92-7
4-bromoanisole
354-38-1
2,2,2-trifluoroa...
~89%
332-34-3
2,2,2-trifluoro-...

Reference:

Tao, Chuan-Zhou; Li, Juan; Fu, Yao; Liu, Lei; Guo, Qing-Xiang Tetrahedron Letters, 2008 , vol. 49, # 1 p. 70 - 75


Recommend Synthesis Route for 332-34-3 Total: 7 Synthesis Route

 
383-63-1
104-94-9
~99%
332-34-3
View Detail
 
104-94-9
407-25-0
~99%
332-34-3
View Detail
 
464-05-1
104-94-9
~98%
332-34-3
View Detail
 
104-94-9
76-05-1
~95%
332-34-3
View Detail
 
354-38-1
696-62-8
~91%
332-34-3
View Detail