Synthesis Route for 320423-61-8

1765-93-1
4-Fluorobenzeneb...
552-89-6
2-nitrobenzaldeh...
~29%
320423-61-8
2-(4-fluoropheno...

Reference:

Zheng, Xingwang; Ding, Jinchang; Chen, Jiuxi; Gao, Wenxiao; Liu, Miaochang; Wu, Huayue Organic Letters, 2011 , vol. 13, # 7 p. 1726 - 1729


Recommend Synthesis Route for 320423-61-8 Total: 3 Synthesis Route

 
371-41-5
552-89-6
~60%
320423-61-8
View Detail
 
371-41-5
446-52-6
320423-61-8
View Detail
 
859149-01-2
320423-61-8
View Detail