Synthesis Route for 320423-61-8

371-41-5
4-Fluorophenol
552-89-6
2-nitrobenzaldeh...
~60%
320423-61-8
2-(4-fluoropheno...

Reference:

Chen, Jiuxi; Wang, Xingyong; Zheng, Xingwang; Ding, Jinchang; Liu, Miaochang; Wu, Huayue Tetrahedron, 2012 , vol. 68, # 43 p. 8905 - 8907


Recommend Synthesis Route for 320423-61-8 Total: 3 Synthesis Route

 
1765-93-1
552-89-6
~29%
320423-61-8
View Detail
 
371-41-5
446-52-6
320423-61-8
View Detail
 
859149-01-2
320423-61-8
View Detail