Synthesis Route for 31967-09-6

16682-12-5
D-Ornithine mono...
~61%
31967-09-6
1-aminopiperidin...

Reference:

Meiji Seika Kaisha, Ltd. Patent: EP1229024 A1, 2002 ;


Recommend Synthesis Route for 31967-09-6 Total: 5 Synthesis Route

 
3184-13-2
~77%
31967-09-6
View Detail
 
475562-31-3
~75%
31967-09-6
View Detail
 
1069-31-4
~62%
31967-09-6
View Detail
 
475562-30-2
31967-09-6
View Detail
 
5454-83-1
31967-09-6
View Detail