Synthesis Route for 306934-99-6

99-90-1
4'-Bromoacetophe...
105-56-6
Ethyl cyanoaceta...
~50%
306934-99-6
ethyl 2-amino-4-...

Reference:

Tormyshev, Victor M.; Trukhin, Dmitry V.; Rogozhnikova, Olga Yu.; Mikhalina, Tatiana V.; Troitskaya, Tatiana I.; Flinn, Anthony Synlett, 2006 , # 16 p. 2559 - 2564


Recommend Synthesis Route for 306934-99-6 Total: 2 Synthesis Route

 
110-91-8
20992-89-6
306934-99-6
View Detail
 
110-91-8
99-90-1
105-56-6
306934-99-6
View Detail