Synthesis Route for 111841-32-8

83-56-7
1,5-Dihydroxynap...
143-15-7
1-Bromododecane
~31%
111841-32-8
5-dodecoxynaphth...

Reference:

Zhou, Qi-Zhong; Jiang, Xi-Kui; Shao, Xue-Bin; Chen, Guang-Ju; Jia, Mu-Xin; Li, Zhan-Ting Organic Letters, 2003 , vol. 5, # 11 p. 1955 - 1958