Synthesis Route for 109801-24-3

128753-03-7
Phenyliodonium d...
~49%
109801-24-3
2-fluoro-1,3-dip...

Reference:

Gondo, Keisuke; Kitamura, Tsugio Molecules, 2012 , vol. 17, # 6 p. 6625 - 6632


Recommend Synthesis Route for 109801-24-3 Total: 3 Synthesis Route

 
120-46-7
~95%
109801-24-3
View Detail
 
54580-19-7
~70%
109801-24-3
View Detail
 
120-46-7
365-00-4
109801-24-3
View Detail