Synthesis Route for 109619-35-4

117491-05-1
piperidinium 5-a...
~89%
109619-35-4
5-acetyl-6-methy...

Reference:

Sharanin, Yu. A.; Shestopalov, A. M.; Litvinov, V. P.; Mortikov, V. Yu.; Rodinovskaya, L. A.; et. al. Journal of Organic Chemistry USSR (English Translation), 1986 , vol. 22, # 9 p. 1762 - 1770 Zhurnal Organicheskoi Khimii, 1986 , vol. 22, # 9 p. 1962 - 1971