5-methyl-2-(phenylmethoxymethyl)-3-phenylsulfanylpyran-4-one

CAS No.: 108343-40-4
Synonyms:
Formula: C20H18O3S
Exact Mass: 338.09800
Molecular Weight: 338.42000
PSA: 64.74000
LogP: 4.81620
5-methyl-2-(phenylmethoxymethyl)-3-phenylsulfanylpyran-4-one 108343-40-4 Synthesis RouteTotal: 1 Synthesis Route