Synthesis Route for 108307-87-5

22414-24-0
2,5-dimethoxy-5-...
~76%
108307-87-5
2,5-dimethoxy-5-...

Reference:

Vartanyan, M. M.; Eliseev, O. L.; Brezhnev, L. Yu.; Karakhanov, R. A. Russian Chemical Bulletin, 1993 , vol. 42, # 1 p. 210 Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya, 1993 , # 1 p. 229 - 230


Recommend Synthesis Route for 108307-87-5 Total: 1 Synthesis Route

 
22414-24-0
201230-82-2
~90%
108307-87-5
View Detail