Synthesis Route for 106925-68-2

18494-74-1
2-methyl-5-thiop...
106925-68-2
2-methyl-5-(5-ph...

Reference:

Wakioka, Masayuki; Nakamura, Yuki; Hihara, Yoshihiro; Ozawa, Fumiyuki; Sakaki, Shigeyoshi Organometallics, 2013 , vol. 32, # 15 p. 4423 - 4430


Recommend Synthesis Route for 106925-68-2 Total: 1 Synthesis Route

 
18494-74-1
106354-46-5
171484-64-3
View Detail