Synthesis Route for 106754-80-7

57750-82-0
4-fluoro-2-nitro...
~66%
106754-80-7
4-Fluoro-2-nitro...

Reference:

Ogawa; Yoshida; Aratani; Koshinaka; Kato; Ito Chemical and pharmaceutical bulletin, 1988 , vol. 36, # 8 p. 2955 - 2967


Recommend Synthesis Route for 106754-80-7 Total: 4 Synthesis Route

 
80517-21-1
~73%
106754-80-7
View Detail
 
364-78-3
106754-80-7
View Detail
 
394-01-4
106754-80-7
View Detail
 
448-39-5
106754-80-7
View Detail