Synthesis Route for 105892-18-0

100-00-5
4-Chloronitroben...
105892-18-0
2-hydroxyethylaz...

Reference:

Levkovskaya, G. G.; Guseva, S. A.; Kazimirovskaya, V. B.; Kholdeeva, L. N.; Voronkov, M. G.; Mirskova, A. N. Pharmaceutical Chemistry Journal, 1986 , vol. 20, # 3 p. 180 - 184 Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal, 1986 , vol. 20, # 3 p. 295 - 300


Recommend Synthesis Route for 105892-18-0 Total: 1 Synthesis Route

 
3406-75-5
141-43-5
~98%
105892-18-0
View Detail