Synthesis Route for 10574-70-6

6326-83-6
BIS(CARBOXYMETHY...
106-40-1
4-Bromoaniline
~46%
10574-70-6
3-(4-bromophenyl...

Reference:

He, Xiao-Yang; Zou, Peng; Qiu, Jiayin; Hou, Ling; Jiang, Shibo; Liu, Shuwen; Xie, Lan Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2011 , vol. 19, # 22 p. 6726 - 6734