Synthesis Route for 105732-49-8

565-69-5
2-Methyl-3-penta...
105732-49-8
2-ethyl-2-propan...

Reference:

Napolitano, Elio; Fiaschi, Rita; Mastrorilli, Ettore Synthesis, 1986 , # 1 p. 122 - 125