Synthesis Route for 105246-05-7

638-13-1
6-methyl-4-sulfa...
105246-05-7
7-methyl-3-methy...

Reference:

Mizutani, Masato; Sanemitsu, Yuzuru; Tamaru, Yoshinao; Yoshida, Zen-Ichi Tetrahedron, 1986 , vol. 42, # 1 p. 305 - 314


Recommend Synthesis Route for 105246-05-7 Total: 1 Synthesis Route

 
105279-32-1
~86%
105246-05-7
View Detail