Synthesis Route for 10499-17-9

485-72-3
formononetin
~81%
10499-17-9
3-(4-methoxyphen...

Reference:

Xiao, Zhu-Ping; Peng, Zhi-Yun; Dong, Jing-Jun; He, Juan; Ouyang, Hui; Feng, Yu-Ting; Lu, Chun-Lei; Lin, Wan-Qiang; Wang, Jin-Xiang; Xiang, Yin-Ping; Zhu, Hai-Liang European Journal of Medicinal Chemistry, 2013 , vol. 63, p. 685 - 695


Recommend Synthesis Route for 10499-17-9 Total: 5 Synthesis Route

 
10499-16-8
~96%
10499-17-9
View Detail
 
10499-15-7
~68%
10499-17-9
View Detail
 
108-46-3
10499-17-9
View Detail
 
487-49-0
10499-17-9
View Detail
 
104-01-8
10499-17-9
View Detail