Synthesis Route for 104960-55-6

104960-49-8
6-phenyl-2-sulfa...
104960-55-6
3-AMINO-6-PHENYL...

Reference:

Rodinovskaya, L. A.; Sharanin, Yu. A.; Litvinov, V. P.; Shestopalov, A. M.; Promonenkov, V. K.; et al. Journal of Organic Chemistry USSR (English Translation), 1985 , vol. 21, # 11 p. 2230 - 2235 Zhurnal Organicheskoi Khimii, 1985 , vol. 21, # 11 p. 2439 - 2444


Recommend Synthesis Route for 104960-55-6 Total: 4 Synthesis Route

 
104960-53-4
~87%
104960-55-6
View Detail
 
104960-49-8
107-14-2
~79%
104960-55-6
View Detail
 
82959-36-2
104960-55-6
View Detail
 
326-06-7
104960-55-6
View Detail