Synthesis Route for 104960-49-8

3335-44-2
2-oxo-6-phenyl-4...
104960-49-8
6-phenyl-2-sulfa...

Reference:

Guttsait, A. V.; Belyakov, S. V.; Mishnev, A. F.; Bleidelis, Ya. Ya.; Gudrinietse, E. Yu. Chemistry of Heterocyclic Compounds (New York, NY, United States), 1987 , vol. 23, # 9 p. 986 - 989 Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii, 1987 , # 9 p. 1233 - 1237


Recommend Synthesis Route for 104960-49-8 Total: 3 Synthesis Route

 
7357-70-2
82959-36-2
~88%
104960-49-8
View Detail
 
7357-70-2
326-06-7
~84%
104960-49-8
View Detail
 
98-86-2
104960-49-8
View Detail