Synthesis Route for 104960-49-8

7357-70-2
2-Cyanothioaceta...
326-06-7
4,4,4-trifluoro-...
~84%
104960-49-8
6-phenyl-2-sulfa...

Reference:

Rodinovskaya, L. A.; Sharanin, Yu. A.; Litvinov, V. P.; Shestopalov, A. M.; Promonenkov, V. K.; et al. Journal of Organic Chemistry USSR (English Translation), 1985 , vol. 21, # 11 p. 2230 - 2235 Zhurnal Organicheskoi Khimii, 1985 , vol. 21, # 11 p. 2439 - 2444


Recommend Synthesis Route for 104960-49-8 Total: 3 Synthesis Route

 
7357-70-2
82959-36-2
~88%
104960-49-8
View Detail
 
98-86-2
104960-49-8
View Detail
 
3335-44-2
104960-49-8
View Detail