Synthesis Route for 104802-92-8

103607-81-4
2-chloro-4-(cycl...
~85%
104802-92-8
2-amino-4-(cyclo...

Reference:

Tugusheva, N. Z.; Ershov, L. V.; Granik, V. G.; Shvarts, G. Ya.; Syubaev, R. D.; Mashkovskii, M. D. Pharmaceutical Chemistry Journal, 1986 , vol. 20, # 7 p. 483 - 488 Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal, 1986 , vol. 20, # 7 p. 830 - 835