Synthesis Route for 1047630-73-8

587-04-2
3-Chlorobenzalde...
1047630-73-8
tert-butyl N-[2-...

Reference:

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG; LIU, Wenjian; LUK, Kin-Chun Thomas; ZHANG, Xiaohu Patent: WO2012/98068 A1, 2012 ;


Recommend Synthesis Route for 1047630-73-8 Total: 4 Synthesis Route

 
1386398-77-1
~76%
1047630-73-8
View Detail
 
1187983-89-6
1047630-73-8
View Detail
 
97070-75-2
1047630-73-8
View Detail
 
53360-89-7
1047630-73-8
View Detail