Synthesis Route for 10450-11-0

273-53-0
1,3-benzoxazole
766-93-8
N-cyclohexylform...
~68%
10450-11-0
N-cyclohexyl-1,3...

Reference:

Wang, Rui; Liu, Hong; Yue, Liang; Zhang, Xiao-Ke; Tan, Qiu-Yuan; Pan, Ruo-Lin Tetrahedron Letters, 2014 , vol. 55, # 14 p. 2233 - 2237


Recommend Synthesis Route for 10450-11-0 Total: 10 Synthesis Route

 
931-53-3
95-55-6
~95%
10450-11-0
View Detail
 
2382-96-9
108-91-8
~71%
10450-11-0
View Detail
 
273-53-0
108-91-8
~59%
10450-11-0
View Detail
 
1850-14-2
108-91-8
95-55-6
~42%
10450-11-0
View Detail
 
2382-96-9
108-91-8
~34%
10450-11-0
View Detail