Synthesis Route for 103483-02-9

134469-06-0
thiazolidine-2-t...
503-60-6
1-Chloro-3-Methy...
~93%
103483-02-9
2-[(3-Methyl-2-b...

Reference:

Veselovskii, A. B.; Moiseenkov, A. M.; Filippova, T. M.; Obol'nikova, E. A.; Samokhvalov, G. I. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of Chemical Science (English Translation), 1988 , vol. 37, # 3 p. 594 - 599 Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya, 1988 , # 3 p. 695 - 701