Synthesis Route for 100696-90-0

629-27-6
1-iodooctane
100696-90-0
1-phenyldodec-2-...

Reference:

Inomata, Katsuhiko; Murata, Yasue; Kato, Hisatoyo; Tsukahara, Yuhko; Kinoshita, Hideki; Kotake, Hiroshi Chemistry Letters, 1985 , p. 931 - 934


Recommend Synthesis Route for 100696-90-0 Total: 3 Synthesis Route

 
112-31-2
2648-61-5
~62%
100696-90-0
View Detail
 
112-31-2
20913-05-7
100696-90-0
View Detail
 
181761-58-0
100696-90-0
View Detail