2 results found for keyword

4-bromomethyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)-1H-indazole