4 results found for keyword

2-[1-(4-chlorophenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane