α,α,α-Trichlorotoluene
CAS No.: 98-07-7
Synonyms:
Formula: C7H5Cl3
Exact Mass: 193.94600
Molecular Weight: 195.47400
PSA: 0.00000
LogP: 3.51330
H-NMR spectral analysis
α,α,α-Trichlorotoluene NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 98-07-7 NMR spectral analysis, α,α,α-Trichlorotoluene H-NMR spectrum
CAS NO. 98-07-7, α,α,α-Trichlorotoluene H-NMR spectral analysis
C-NMR spectral analysis
α,α,α-Trichlorotoluene NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 98-07-7 NMR spectral analysis, α,α,α-Trichlorotoluene C-NMR spectrum
CAS NO. 98-07-7, α,α,α-Trichlorotoluene C-NMR spectral analysis
More α,α,α-Trichlorotoluene NMR spectra of reference

Home   |   Announcement   |   Partners   |   Business Cooperation   |   Suppliers   |   Products    |   About Us   |   Contact Us   |   Privacy Policy   |   Terms & Conditions   |   Legal Statement

Copyright © 2013-2016 MOLBASE All Rights Reserved ICP Shanghai 14014220