trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride

CAS No.: 6958-09-4
Synonyms:
Formula: C12H17ClN4O3
Exact Mass: 300.09900
Molecular Weight: 300.74100
PSA: 87.28000
LogP: -1.33080
1H NMR : Predict

CAS NO. 6958-09-4, trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride C-NMR spectral analysis
trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 6958-09-4 NMR spectral analysis, trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride C-NMR spectrum
13C NMR : Predict

CAS NO. 6958-09-4, trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride C-NMR spectral analysis
trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 6958-09-4 NMR spectral analysis, trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride C-NMR spectrum
More trimethyl-[2-[(2Z)-2-[(2-nitrophenyl)methylidene]hydrazinyl]-2-oxoethyl]azanium,chloride NMR spectra of reference