β-hexachlorocyclohexane
CAS No.: 319-85-7
Synonyms:
Formula: C6H6Cl6
Exact Mass: 287.86000
Molecular Weight: 290.83000
PSA: 0.00000
LogP: 3.64440
H-NMR spectral analysis
β-hexachlorocyclohexane NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 319-85-7 NMR spectral analysis, β-hexachlorocyclohexane H-NMR spectrum
CAS NO. 319-85-7, β-hexachlorocyclohexane H-NMR spectral analysis
C-NMR spectral analysis
β-hexachlorocyclohexane NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 319-85-7 NMR spectral analysis, β-hexachlorocyclohexane C-NMR spectrum
CAS NO. 319-85-7, β-hexachlorocyclohexane C-NMR spectral analysis
More β-hexachlorocyclohexane NMR spectra of reference

Home   |   Announcement   |   Partners   |   Business Cooperation   |   Suppliers   |   Products    |   About Us   |   Contact Us   |   Privacy Policy   |   Terms & Conditions   |   Legal Statement

Copyright © 2013-2016 MOLBASE All Rights Reserved ICP Shanghai 14014220