1H NMR : Predict

CAS NO. 1097630-26-6, fluhexafon C-NMR spectral analysis
fluhexafon NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 1097630-26-6 NMR spectral analysis, fluhexafon C-NMR spectrum
13C NMR : Predict

CAS NO. 1097630-26-6, fluhexafon C-NMR spectral analysis
fluhexafon NMR spectra analysis, Chemical CAS NO. 1097630-26-6 NMR spectral analysis, fluhexafon C-NMR spectrum
More fluhexafon NMR spectra of reference