Filter by first character:
Chemical products
ethyl 2-(2-bromoprop-2-enyl)benzoate ethyl 6-bromohept-6-enoate
(4-iodophenyl)-pyridin-2-ylmethanone ethyl 4-[2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-4-oxobutanoate
1-(2-chloropyridin-4-yl)nonan-1-one 1-undecene
[3-(2,4-dichlorobenzoyl)phenyl] acetate (2,4-dichlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanone
5-(3-chlorophenyl)-5-oxopentanoic acid 2-propyl-1-pyridin-2-ylpentan-1-one
1-(3-fluorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one ETHYL 7-(4-IODOPHENYL)-7-OXOHEPTANOATE
cyclobutyl-[2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone 3-(2,3-dimethylphenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
(4-bromo-3-fluorophenyl)-[2-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]methanone (2-chlorophenyl)-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone
1-(3,5-difluorophenyl)-3-(4-methylphenyl)propan-1-one (3,5-difluorophenyl)-[3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
1-(2,5-dimethylphenyl)-2,2-dimethylpropan-1-one ethyl 3-[3-(2-methylphenyl)propanoyl]benzoate
(3-methoxyphenyl)-(2-methylphenyl)methanone 4-[3-(4-fluorophenyl)propanoyl]benzonitrile
(2-bromophenyl)-(3-bromophenyl)methanone ethyl 4-(2-methoxybenzoyl)benzoate
(3-methoxyphenyl)-(1,3-oxazol-2-yl)methanone 2-FLUOROPHENYLZINC IODIDE
ETHYL 6-(2-ETHOXYPHENYL)-6-OXOHEXANOATE 3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-(4-phenoxyphenyl)propan-1-one
magnesium,1,2-dimethylbenzene-5-ide,chloride 1-(3,4-dimethylphenyl)-3-(3-fluorophenyl)propan-1-one