Filter by first character:
Chemical products
(2-fluorophenyl)-[3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone [3-(4-propan-2-ylbenzoyl)phenyl] acetate
[4-(3,4-dimethylbenzoyl)phenyl] acetate 5-(2,4-dichlorophenyl)-5-oxopentanoic acid
(2-methoxypyridin-3-yl)-pyridin-2-ylmethanone 3-[5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carbonyl]benzonitrile
1-cyclobutyl-3-(2-methylphenyl)propan-1-one ethyl 3-[2-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)benzoyl]benzoate
1-(3-bromophenyl)-2-phenylethanone cyclobutyl-[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
[4-(2-chlorobenzoyl)phenyl] acetate ethyl 3-(cyclohexanecarbonyl)benzoate
ethyl 3-[2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]benzoate furan-2-yl-(6-methoxypyridin-3-yl)methanone
1-(3,4-dimethylphenyl)-3-phenylpropan-1-one 1-[5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-yl]decan-1-one
TRANS-2-[2-OXO-2-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)ETHYL]CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)-4-oxobutanoate
8-oxodecanoic acid (2,3-dichlorophenyl)-[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone
4,4'-BIPHENYLDICARBONITRILE 1,3-dimethylbenzene-6-ide,iodozinc(1+)
4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-(4-propan-2-ylphenyl)butan-1-one 2,2,2-trifluoro-1-naphthalen-1-ylethanone
1,3-bis(2-methylphenyl)propan-1-one 6-(3,4-DIFLUOROPHENYL)-6-OXOHEXANOIC ACID
1-(2,5-dichlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one 1-(2,3-dimethylphenyl)-3-(3-fluorophenyl)propan-1-one
CIS-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL]CYCLOPENTANE-1-CARBOXYLIC ACID ethyl 2-(3,5-dimethylphenyl)-2-oxoacetate