Filter by first character:
Chemical products
ethyl 4-[3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]benzoate ETHYL 5-(2-METHOXYPHENYL)-5-OXOPENTANOATE
(4-methylsulfanylphenyl)-[4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone (3,4-dimethylphenyl)-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone
ETHYL 7-(3,5-DIFLUOROPHENYL)-7-OXOHEPTANOATE cyclopropyl-(2,4-difluorophenyl)methanone
2-(2-fluorophenyl)-1-(4-iodophenyl)ethanone 1-(3,5-difluorophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)propan-1-one
7-(4-BROMOPHENYL)-7-OXOHEPTANENITRILE 1-(4-bromo-2-fluorophenyl)-3-(3-methylphenyl)propan-1-one
[3-(2-bromobenzoyl)phenyl] acetate 3-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzonitrile
(2-chloro-4-fluorophenyl)-cyclohexylmethanone cyclohexyl-(2-fluorophenyl)methanone
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde [3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]-(2-fluorophenyl)methanone
[3-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]-[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone 1-(3-methylphenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-1-one
(4-chloro-3-fluorophenyl)-[2-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone ethyl 6-(4-acetyloxyphenyl)-6-oxohexanoate
5-cyclobutyl-5-oxopentanoic acid [5-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-yl]-(2-fluorophenyl)methanone
ETHYL 8-OXODECANOATE [3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
cyclopropyl-[4-(thiomorpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanone 3-(3-bromobut-3-enyl)benzoic acid
ethyl 8-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-8-oxooctanoate cyclohexyl-[3-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone
6-(2-IODOPHENYL)-6-OXOHEXANENITRILE 4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-(3-fluorophenyl)butan-1-one