Filter by first character:
Chemical products
(3,4-dimethylphenyl)-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanone 3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-1-(3-methoxyphenyl)propan-1-one
(4-bromo-3-fluorophenyl)-[2-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone 6-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-6-OXOHEXANOIC ACID
cyclobutyl-[4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanone zinc,butyl acetate,bromide
[3-(3,4-dimethoxybenzoyl)phenyl] acetate 1-(3-chlorophenyl)-3-(3-methoxyphenyl)propan-1-one
magnesium,3-methanidylpentane,bromide (3,4-difluorophenyl)-[3-(2,5-dihydropyrrol-1-ylmethyl)phenyl]methanone
[2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone 3-(4-chlorophenyl)-1-(3,5-difluorophenyl)propan-1-one
2,2,2-trifluoro-1-(3-fluoro-2-methylphenyl)ethanone 1-(3,5-dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
bromozinc(1+),2-methylpropane [4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
1-(3,5-dimethylphenyl)-3-(4-methylphenyl)propan-1-one (3-but-3-enylphenyl) acetate
1-(2,4-difluorophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)propan-1-one [3-(azetidin-1-ylmethyl)phenyl]-(3-chlorophenyl)methanone
1-(3,4-dimethylphenyl)-3-(4-methylphenyl)propan-1-one 4-(3-chlorophenyl)-4-oxobutanoic acid
(4-bromophenyl)-(4-iodophenyl)methanone 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
ethyl 3-[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)benzoyl]benzoate [4-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]-phenylmethanone
7-oxo-7-(4-pentoxyphenyl)heptanoic acid 2-[2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoyl]benzonitrile
4-(2,6-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid (3,5-dichlorophenyl)-[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)phenyl]methanone